Общинските съветници в Балчик отложиха гласуването на искането на рибарското сдружение с нестопанска цел „Балчик“ да продължи безвъзмездното право на ползване на 12 преместваеми обекта за съхранение на риболовни принадлежности и инвентар. В хода на дебатите надделя мнението, че трябва да се изяснят условията за ползване на частната общинска собственост и точката да се внесе по надлежния ред от кмета на общината. Това накара вносителя, съветникът Симеон Симеонов да оттегли докладната си, но заяви, че след шест месеца отново ще бъде в готовност да внесе проекторешение, с което да се регламентира ползването на мястото от рибарската общност в Балчик.

Припомням, че 12-те помещения за рибарите на брега край Морска гара са изградени по програмата за морско дело и рибарство, след което чрез конкурс през 2016 година бяха предоставени за ползване от местни рибари за срок от 5 години. Срокът е изтекъл през 2021 година, затова неправителствената организация е взела решение да се продължи безвъзмездното право за ползване за 10 години. Да се дадат на сдружението, в което активни членове, са 35 души, обобщиха рибарят Николай Николов и председателят Росен Димов.

Към момента Общината няма готовност да предложи процедура, тъй като се работи по изчистване на технически проблем по обособяване и на лодкостоянки, които също да се предложат на рибарската общност заедно с помещенията, коментира в отговор кметът Николай Ангелов. „Ние нямаме намерение да гоним никого” – категоричен беше кметът. Целта е да сложим ред, да инвестираме така, че лодкостоянките да бъдат такива, каквито трябва да са, заяви още той.

Албена ИВАНОВА

https://bnr.bg/varna