През последните месеци се извършиха редица ремонтни дейности за подобряване на сградите в сферата на образованието. Преди дни приключи основният ремонт на покрива на ОУ „Христо Ботев“ село Зърнево.В същото училище беше направен нов бетонов подход към главния вход на сградата. В Средно Училище „Йордан Йовков“ се извършва ремонт на покрива. Прави се подмяна на 1625 квадратни метра старо покритие ондулин с покритие от битумни керемиди. Ще бъдат подновени и отводнителните тръби, които в голяма си част са паднали, или са в лошо състояние. Предстои доставката на активите за база за практика на професионална паралелка в обединено училище село Орляк – закупуване на модулна оранжерия, моторна фреза и дизелов отоплител за създаване на учебна градина за паралелката по озеленяване. Беше одобрен от „Държавен фонд земеделие“ и проектът за изграждане на външна детска площадка в защитеното училище в село Нова Камена.

По време на извънредното положение всички сгради бяха освежени и почистени от персонала, работещ в учебните и детските заведения. Бяха създадени и обновени много кътове за деца, както и закупени нови мебели и съдове за храна. В дворът на детската градина в село Орляк бяха монтирани нови детски съоръжения по проект на ПУДООС, а от капиталовите средства от бюджета беше закупена нова блок-печка за кухнята майка в Детска градина „Здравец“. Подменен е разширителният съд за локалното парно в ДГ „Първи юни“, като там беше направен и частичен ремонт на покрива, който се разруши от бурните ветрове и проливни дъждове през пролетта. За всички учители, непедагогически персонал и медицински лица са осигурени лични предпазни средства- ръкавици, маски, дезинфектанти, дозатори за дезинфектанти, шлемове. С безконтактни термометри са снабдени от общината всички детски заведения, както и медицинските лица, обслужващи училищата в Община Тервел.

loading...