ПРОФ. Д-Р ЕНЧО КАЛЧЕВ ПОЛУЧИ ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДОБРИЧ“

0
231

Званието Почетен гражданин на Добрич беше връчено на проф. д-р Енчо Калчев на 25 септември – Деня на Добрич, по време на тържествено заседание на Общинския съвет в Художествената галерия.

„Днес празнуваме своята свобода. Свобода, белязана от паметните събития през 1940 година, които трябва да помним и да предаваме на идните поколения“, каза в тържественото си слово председателят на Общинския съвет Нивелин Радичков.  „Нашата кауза е Добрич. Нашата кауза е България. Същата, каквато е била и не дедите ни, преди 82 години. Честит празник!“, пожела кметът Йордан Йорданов.

Нивелин Радичков обяви, че с решение на Общинския съвет със званието Почетен гражданин на град Добрич тази година се удостоява проф. д-р Енчо Калчев.

„Голяма радост е днес за мен, защото ставам Почетен гражданин на родния си град“, каза проф. Калчев. Той подчерта, че Добрич е голяма работа в медицински аспект и припомни, че преди повече от 100 години, когато е основавана болницата в града, тогавашния валия на Дунавския вилает, Митхад паша, е направил 3 болници, една от които в Добрич. „Фактът, че в центъра на тази най-плодородна земя се изгражда болница, е признание за Добруджа. И тази болница има развитие“, посочи проф. Калчев.

Проф. д-р Енчо Калчев, д.м.н. е един от най-авторитетните хирурзи в страната. Има две специалности: по хирургия и по анестезиология и реанимация. Защитава успешно научната степен „кандидат на медицинските науки” през 1976 г., а през 1978 г. е избран за доцент.

През 1984 г. защитава научната степен “доктор на медицинските науки”, а през 1985 г. е избран за професор.

Професор Калчев широко ползва световния опит, благодарение на многобройните си специализации в Русия, Германия, Франция, Япония и др. Има над 90 публикации в наши и чужди списания и участия в международни научни форуми.

През 1993 г. втори след София въвежда ендоскопските (безкръвни) операции в България при камъни на жлъчния мехур, а през 1997 г. пръв извършва ендоскопска операция за миома на матката с поливалентен екип.

Голямо е разнообразието на извършваните от него и екипа му операции: коремна хирургия, заболявания на щитовидната жлеза, гинекологични операции.

Пръв въвежда принципите на еднодневната хирургия с пролежаване не повече от 20 до 36 ч., което е съпроводено с бързо възстановяване и ранна работоспособност. НДТ