От протокол №6 от последното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 19 февруари става ясно, че бившият окръжен прокурор, понастоящем прокурор в Окръжна прокуратура Добрич, Пламен Николов, е получил при атестацията най-високата комплексна оценка „много добра”. „Много добра” е и комплексната оценка на следователя в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура в Добрич Атанас Атанасов.

НДТ припомня, че миналата година Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на ВСС възложи извънредно атестиране на Пламен Николов, тъй като от последната му атестация са изминали пет години. Това стана причина да бъде отложено произнасянето по допустимостта за участие в процедура за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура в Добрич на тримата кандидати – Пламен Николов, прокурора Радослав Бухчев и следователя Станислав Георгиев. НДТ

loading...