Проектът „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ беше представен днес в Община Добричка

0
132

Пресконференция за изпълнението на дейностите по проекта „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“  започна в 11.00 часа днес в сградата на Община Добричка.Проектът се изпълнява с безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 (ФМ на ЕИП)“.

159 000 лева ще бъдат предоставени на Община Добричка за закупуване и монтиране на фотоволтаични централи за сградите на социалнитезаведения в село Опанец – Дома за пълнолетни лица с деменция и Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция. Осигурени са средства и за обучение и квалифициране на експерти.

На 708 278,78 лева възлиза общата стойност на проекта „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“.