Възстановяване и опазване на природното местообитание Поддържан резерват Балтата

Завърши проектът на РИОСВ – Варна за възстановяване и опазване на природното местообитание Поддържан резерват „Балтата“. Резерватът представлява най-северната европейска заливна гора. Разположен е в землището на село Кранево и обхваща най-долното течение на река Батова. Проектът, продължил почти три години, е финансиран от Оперативната програма „Околна среда“ и възлиза на над 870 000 лв.

Основна цел на проекта е била да се запазят дървесните видове на уникалното зелено местообитание, което се намира близо до курортен комплекс „Албена“.

Изследвано било състоянието на специфични дървесни видове в резервата, трябвало е да се определи и степента на мъртвата растителност. Събрани са данни за количеството на подземните и повърхностните води, за да се разбере до каква степен те влошават или спомагат за състоянието на местообитанията, поясни ръководителят на екипа Теодор Даскалов.

„Да регулираме по-добре водните потоци на изградената естествена водна система, която овлажнява природното местообитание и да позволим във всички сезони да имаме равномерно отводняване, да намалим местата, които бяха започнали чувствително да се заблатяват.“

Малко над 19% е мъртвата дървесна растителност, установили експертите. това към днешна дата не пречи на местообитанието на специфичните видове, но не позволява то да бъде развито като биоразнообразие в средносрочен план, изтъкна Даскалов.

В рамките на проекта е направен и симулационен модел, за да се установи при какви водни количества, влизащи през река Батова, би могло резерватът да се наводни и това да навреди на растителността. Този модел има за цел да покаже какво количество вода трябва да влиза и излиза от резервата, за да не се стига до наводнението, което се случи преди години в курортния комплекс „Албена“. Изготвени са и проекти за хидротехнически съоръжения, които да не позволяват резерватът да се пресушава през летните месеци.

„Сложна хидротехническа задача беше, защото в поддържания резерват нямаме право да използваме никакви конвенционални методи на строителство. Изцяло се работеше с естествени материали“, разказа още Теодор Даскалов.

Борбата с ясеновия хоботник – сериозен неприятел на дървесните видове в резервата, също е във фокуса на усилията. Проблемът до голяма степен е преодолян с поставянето на т.нар. феромонови уловки и капани.

Освен за запазването на местообитанието на „Балтата“, този проект е от значение и за туризма на КК „Албена“, тъй като гостите на курорта могат едновременно да се насладят както на дългата пясъчна ивица и морето, така и на горите, заяви изпълнителният директор на „Албена Тур“ Красимира Стоянова. По думите й поддържането на резервата е първа стъпка в зелената им мисия за устойчиво развитие.

Този парк, който е една от най-красивите гори в региона и невероятно място не само за разходка на живущите в околностите, но и извор на знание и практически опит дори за учениците, които живеят в региона. За събуждане на тяхното съзнание към устойчиво развитие и съхраняване на биоразнообразието и за бъдещите поколения.“

Поддържан резерват „Балтата“ е и част от програмата на „Албена“ за възстановяване на хора, преминали през коронавирусната инфекция.

loading...