Приключи изпълнението на Проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – гр. Шабла чрез доставка на кухненско оборудване”

0
131
PIC06507.JPG

Приключи изпълнението на проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – гр. Шабла чрез доставка на кухненско оборудване”, одобрен с Решение на УС на Фонд „Социална закрила“ от 14.02.2022 г.
В изпълнение на дейностите по проекта е закупено и монтирано предвиденото в проекта кухненско професионално съвременно и енергоспестяващо оборудване, чрез което да бъдат оптимизирани и обновени средата и условията на работа в Домашен социален патронаж – гр. Шабла, а именно: конвектомат с капацитет от 7 тави; готварска електрическа печка с 4 квадратни плочи, електрическа скара;  професионален хладилник с фризер; професионален фризер – тип ракла; картофобелачка; крайстенна маса с плъзгащи врати и междинен плот; островна работна маса с долен нисък плот; крайстенна работна маса с междинен плот;  крайстенна работна маса с долен плот; шкаф за посуда с врати и междинни плотове; стенен шкаф с плъзгащи се врати и с междинни плотове;  крайстеннна работна маса с долен и междинен плот; неперфориран стелаж на 4 нива- 2 бр.; неперфориран стелаж на 2 нива; неперфориран стелаж на 4 нива; крайстенна мивка с 2 корита- 2 бр.; кухненска крайстенна мивка с 2 корита; крайстенна шкаф-мивка с 2 корита; крайстенна мивка с 3 корита и професионален душ – 6 бр.
Чрез изпълнението на проекта са постигнати следните ефекти:
-По-добра ефективност при приготвянето на храната за крайните потребители на услугите на Домашен социален патронаж и обществена трапезария;
-Възможност за намаляване разходите, които формират себестойността на услугата „социален патронаж“ чрез минимизиране на разходите за потребявана ел. енергия, в следствие на което таксата за крайните потребители ще запази същата стойност;
-Осигурени по-добри и безопасни условия на труд за персонала, приготвящ храната за потребителите и на двете услуги. Повишаване на репутацията и утвърждаване на ДСП – гр. Шабла като привлекателно работно място.
-Популяризиране на услугата, чрез модернизация на оборудването;
-Създаване на възможност за увеличаване броя на ползвателите на услугата, чрез увеличаване на капацитета, повишаване производителността на персонала, работещ в социалния патронаж и оптимизиране на работния процес;
-Подобрена ефективност, която се осигурява от съвременно енергоспестяващо оборудване.

Стойността на Договора за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“  и Община Шабла е на стойност 46 807,96 лв. с ДДС, от които финансовият принос на ФСЗ е в размер на 36 000 лв., а съфинансирането, което се осигурява от община Шабла е в размер на 23,09 %.