Oт 7 ноември 2023 г., Министерство на земеделието и храните стартира информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“. Инициативата се провежда съвместно с Национална служба за съвети в земеделието, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ и Областните дирекции по земеделие. Събитията ще обхванат 56 населени места.

Информационната кампания има за цел да популяризира биологичното производство и да се привлекат повече фермери за преминаване от конвенционално към биологично производство.

По време на събитията участниците се запознават с основните правила при биопроизводство и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 – 2027 г.); детайли за разликите между конвенционалното и биологично производство, за основните му принципи, нормативната уредба и задълженията, които следва да се спазват при отглеждането на различните култури и животни.  Разяснява се необходимостта от сертификация и предимствата, които тя дава при реализирането на продукцията и добри практики от биопроизводството на други страни.

На 15 ноември Балчик беше домакин на информационна среща Биологично земеделие – възможности за подкрепа на биологичните производители – Изпълнение на поети ангажименти по ПРСР 2014 – 2020 г.

Поставената цел е до 2030 година България да достигне 10% биологично земеделие, което в момента е около 3-4 на сто, коментира Димо Бодуров – регионален координатор за Североизточен регион към Национална служба за съвети в земеделието и координатор на мобилните общински офиси в Каварна, Провадия, Попово и Велики Преслав.

Бодуров посочи, че един земеделец може да участва в програмата и само с част от стопанството си, но важно изискване е, когато бъде сертифициран като биопроизводител и подпомогнат, да остане такъв поне 5 години.

Доста средства са заделени  за финансиране и подпомагане на биоземеделието – може да е в областта на животновъдството и растениевъдството, пчеларство.

Следващата среща ще бъде в Смядово – 28 ноември, 5 декември – община Антоново, Търговищко.

Албена Иванова – кореспондент на Радио Варна в Балчик

https://bnr.bg/varna