ПОКАНА
от Керанка Генчева – бивш директор на Санаториално училище „Йордан Йовков“- Тузлата, град Балчик
Уважаеми читатели на вестник „Балчишки телеграф“ и скъпи приятели,
Каня ви на представянето на моята книга „Дом край морето“, в която разказвам за едно място в района на град Балчик, където винаги е имало и продължава да има съществено значение за социалната политика и здравеопазването на територията на града – Тузлата и по-точно периода, когато санаториумът лекуваше деца от цялата страна чрез рехабилитация на опорно-двигателната система, а към него имаше училище, което имах задължение и щастие да ръководя в продължение на 20 години. С вълнение описвам подробно как се създаде училището, разказвам за ентусиазма, с който участвахме в построяване на новата му сграда, за усилията на забележителния учителски колектив за постигане на възходящо духовно развитие на всяко дете, дошло за лечение в Тузлата, далеч от своето семейство. Опитах се да предам възхищението си от труда на лекарите, медицинските работници и учителите, които даваха всичко от себе си за здравето на децата, за успешното им завършване на всяка учебна година и за последващата активна професионална реализация в живота.
Издаването на тази книга стана възможно благодарение на моето семейство, близки приятели и особено на моралната, финансова и логистична подкрепа на бившите ни ученици и особено на г-н Георги Колев – Председател на Съюза на инвалидите в България, на г-н Георги Георгиев и на кмета на град Балчик г-н Николай Ангелов.
Изборът на заглавие на книгата не е случаен. То отразява топлите чувства и усещането за принадлежност на децата, които са завършили Санаториалното училище. Днес, вече реализирали се и постигнали много успехи в своята кариера и личен живот, те все още наричат Тузлата „…нашият дом от детството“. Разказите им, включени в книгата, допълват моя разказ и изразяват много обич, уважение и почит към всички, които са се грижили за тях в едни от най-тежките моменти в техния живот.
За мен ще бъде чест да присъствате на представянето на книгата ми „Дом край морето“ в Културния център „Мелницата“- гр. Балчик на 30 септември 2023 г., ет.6 от 17.00 часа!