65% от заложеното в Стратегията за развитие на социалните услуги в Добричка област е изпълнено, сочи междинната оценка на документа, приет в началото на 2016 година. Стратегията обхваща периода до 2020 година.

Оценката е извършена от екип на фондация „Лумос”, като резултатите бяха обсъдени на среща в областната управа. Препоръките ще бъдат използвани при планирането на следващия период от изпълнението на Стратегията.

Специалистите на „Лумос” са разгледали състоянието на социалните услуги за деца и семейства, както и тези за възрастни.  Положителното е, че през периода е открит един Център за обществена подкрепа /ЦОП/ в община Генерал Тошево и значително е увеличен капацитетът на ЦОП в община Балчик. Закрити са обаче две подобни услуги – в Добрич и Каварна.

Подчертава се, че мобилните социални услуги за подкрепа на деца и семейства в риск не покриват цялата територия на областта. Продължава да липсва адекватна медицинска и социална закрила за деца и младежи с емоционални, поведенчески и психични проблеми. В област Добрич все още няма конкурентна среда при предоставянето на дневни услуги за деца с увреждания, каквито се предлагат в областния град.

Увеличен е броят на приемните семейства, повече са и  децата, отглеждани в тях, се казва още в междинната оценка, представена от Снежана Ванкова – ръководител на „Лумос – Добрич”.

Услугите за възрастни в риск в областта се предоставят в домове за стари хора и домове за хора с увреждания. Заключението е, че с 40% са намалели чакащите да влязат в тези социални заведения.

Не достигат обаче услугите от дневен тип – такива се предоставят само в 4 общини – Балчик, Добрич, Крушари и Шабла. Не е достатъчна и подкрепата за хора с поведенчески и психични разстройства.

Представителят за България на фондация „Лумос” Бисер Спиров посочи, че не е добра грижата за професионалистите в социалните заведения и това трябва да се промени чрез Закона за социалните услуги.

Източник: www.dariknews.bg

loading...