Под двама души обитават едно жилище в Добричка област, сочат статистически данни

0
78

В Добричка област едно жилище се обитава средно от 1,6 души, съобщават от Териториалното статистическо бюро – Североизток обобщените данни за жилищния фонд в региона към края на 2021 година.

В селските домове живеят дори по-малко хора – средно по 1.3 души. Всеки човек в областта разполага с 39,2 квадратни метра жилищна площ при среден показател за страната 36,6 квадратни метра, според  данните на Националния статистически институт.

Осигуреността с жилища на 1000 души от населението в Добричка област също е по-висока – 614 при 585 средно за страната. Повечето от домовете – 93.8 на сто от общия фонд, който достига 102 800 жилища, са собственост на физически лица.

През 2021-а жилищният фонд в региона е нараснал минимално – с 263 жилища или с 0.3 на сто на годишна база, показват още данните. Преобладават жилищата с две и три стаи, като относителният им дял достига 68,4 на сто от общия фонд. Четиристайните домове са 16,8 на сто, едностайните – 7,3 на сто, петстайните – 4,3 на сто, а жилищата с шест и повече стаи – 3,2 на сто.

Делът на градските жилища в област Добрич е 60.6 на сто, а на селските – 39.4 на сто, обобщават от статистическото бюро.