„При всички случаи  мога да ви заявя, че няма да има проблеми с финансирането на здравеопазването през следващата година. Ръстът на разходите за здравеопазване ще бъде около 500 милиона лева, като само ръстът на НЗОК е 395 милиона“. Това заяви в Добрич министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Такъв ръст ще има разбира се и в бюджета на МЗ, който ще осигури устойчивост на допълнителните разходи, които бяха дадени от правителството през тази година и догодина ще бъдат осигурени целогодишно, допълни министърът. Освен това, според него, предвижда се увеличение по бюджета на МЗ и за нат технологиите. „Вие знаете, че закупихме апарати за изследване на кръвта. До тази година всички тези изследвания бяха правени в чужбина. България беше една от малкото европейски страни, които нямаше такава апаратура. Гордеем се с това, така че са осигурени парите и за изследвания и за поддръжката на тази апаратура. Разбира се, ще има допълнителни разходи, свързани с трансплантациите, но все пак още сме в период на дебат с Министерството на финансите“, каза още министър Ананиев.

Що се отнася до задържането на лекарите в България, в момента се прави промяна в Наредба 1 за специализациите, с която се въвежда възможност държавата да поеме своя дял в издръжката на специализанти в дефицитни медицински  специалности и в региони, където има недостиг на тези кадри. Министерствата  на здравеопазването и образованието обсъждат и увеличение на броя на студентите медици и на професионалистите по здравни грижи.

Министър Кирил Ананиев бе в Добрич, за да открие нов компютърен томограф в МБАЛ – Добрич. За неговото закупуване Министерство на здравеопазването отпусна 600 000 лева. С новия скенер в болницата в Добрич ще се правят много сериозни изследвания, образна диагностика на редица заболявания на населението на всички 8 общини от област Добрич. НДТ