ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ТРЕНИРАХА МАЛЧУГАНИТЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРИКАЗЕН СВЯТ”

0
1167

Учебна тренировка на Щаба за изпълнение  на плана за защита при бедствия бе проведена в детска градина № 24 „Приказен свят” в  Добрич съобщиха от учебното заведение. С децата и целия наличен състав се осъществи ситуация на евакуация при земетресение. Целта на проведената тренировка бе да се организира и реализира безпрепятствено напускане на помещенията и сградата на детската градина, съгласно определените схеми и маршрути за евакуация.

Предварително бе проведена дискусия с децата от подготвителните групи за това какво се случва при земетресение, опасно ли е, можем ли да се спасим от земетресение, ще помогнете ли на друг човек или животно.
Децата си припомниха правилата при земетресение, а именно – при първи трус – застават на безопасно място и изчакват да премине, след  което излизат навън на определеното  според плана място за евакуация.
Следвайки правилата и указанията на учителката децата преодоляха „препятствията, предизвикани от труса” и излязоха навън.
След проведената ситуация децата  по групи коментираха  действията и поведението си  при проведената евакуация и се набелязаха насоки за още по-бързо и организирано проиграване. НДТ