От проверените на място през юни 288 проекта, получили финансиране за изграждане на къщи за гости, към момента са обработени резултатите за 276 от тях. Това съобщават от Държавен фонд „Земеделие“. След извършения анализ и допълнителни административни проверки, ДФ „Земеделие“ стартира процедурата по откриване на производства по издаване на Актове за установяване на публично държавно вземане.

До момента са открити 253 производства за общо 46,4 млн. лв. От тях 158 проекта са с наложена пълна санкция от 100% за общо 43,1 млн. лв. Останалите 95 проекта са с частична санкция, която възлиза на 3,3 млн. лева. Проектите, на които не е наложена санкция към момента са 23. По останалите 12 инвестиции още няма произнасяне и са в процес на обработка. За тях е необходимо извършване на детайлизиран анализ и проверка, включително получаване при необходимост на информация и от други институции.

На сайта на Държавен фонд „Земеделие“ е публикуван „Предварителен списък на бенефициентите, на които към 15.11.2019 г. е открито производство за налагане на 100% санкция“. Пет от санкционираните къщи за гости са на територията на област Добрич.

Най-голяма санкция отнася къща за гости в Дуранкулак, изградена от ЕТ „Единил – Снежа Николова“. За изграждане и обзавеждане на Обект за селски туризъм бенефициентът е глобен с 281 830.91 лв.

Другата къща за гости е в село Златия, а санкцията е 100 процента и възлиза на 67 675.25 лв. Бенефициент е „АБВ ТУРС“ ООД, със собственик и  управител Александрина Панайотова. Идеята през 2014 г. е превръщане на наследствена къща в добруджанското село Златия в къща за гости, която да даде възможност „да се избяга от града“.

47 613.79 лева е санкцията на ЕТ „Недялка Михова – Медена къща Михови“. Къщата се намира в село Прилеп, а семейство Михови са пчелари. Те предлагат на гостите си ръчно приготвени медено – таханови бонбони, медено блокче, медена ракия , както и високоенергиен коктейл от мед, прашец и прясно изцеден цитрусов сок.

Четвъртата къща от областта, попаднала в списъка на ДФ „Земеделие“, е къща за гости в село Батово, а бенефициентът „ТРАНСФИЛД“ ЕООД е санкциониран със сумата от 69 387.23 лв.

260 218.23 лева е санкцията на EТ „Еко 2012-Добрина Николова“, получил субсидия в същия размер за изграждане на къща за гости в с. Поручик Чунчево, община Каварна.

Санкциите, които ДФЗ налага, са в резултат на събраните документи и информация по време на извършване на проверките от страна на ДФ „Земеделие“ и са изцяло в съответствие с „Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от ЗПЗП по мерките на ПРСР 2007-2013г.“. Съгласно Правилата се определя и размерът, подлежащ на възстановяване на част или цялата получена безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със степента, тежестта и продължителността на установените нарушения.

Най-честите нарушения при проектите за къщи за гости, констатирани от ДФЗ – РА, са свързани с неизпълнение на показателите на одобрения бизнес план. По-конкретно, установените нарушения за неизпълнение на реализираните приходи от подпомогнатата дейност, неизпълнение на ангажимента за създаване на нови работни места, липса на активи, за които е изплатена субсидията, както и изкуствено създадени условия, с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярката.

От ДФЗ припомнят, че по разпореждане на Министъра на земеделието, храните и горите през юни тази година бяха проверени всички проекти, получили финансиране за изграждане на къщи за гости по ПРСР 2007-2013 г., за които 5 годишният период на мониторинг не беше изтекъл. Екипите на ДФ „Земеделие“ провериха общо 295 къщи за гости. От тях 288 проекта бяха в период на мониторинг и 7 – в извън мониторингов период, по постъпили сигнали на журналисти. Проверките бяха извършени в присъствието на медиите. Общата субсидия за всички 288 къщи за гости възлиза на 81 млн. лв. НДТ

loading...