За периода 21-24.01.2019г. в гр. Добрич интензитетът на регистрираната  заболяемост от остри респираторни заболявания (ОРЗ) започна да спада.

В сентинелно наблюдаваните практики за първична медицинска помощ са регистрирани 158 заболели, заболяемост 186,78%оо., при 225 заболели от ОРЗ и заболяемост 265,99%оо за периода 14-20.01.2019г.

Водещи с много високо ниво на заболяемост продължават да бъдат възрастови групи 5-14г. и 0-4г.

Данните са регистрирани чрез Интернет базираната информационна  система за сентинелен надзор на грип и ОРЗ в България.

От изпратените 10 проби от амбулаторно прегледани пациенти в сентинелно наблюдаваните лечебни заведения за изследване в Националната референтна лаборатория, 5 са положителни за грип тип А.

На 25.01.2019г. е проведено второ заседание на Регионалния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ с цел оценка на ситуацията в областта по отношение разпространението на Грип и ОРЗ.

Обсъдена е предоставената информация от лечебните заведения в областта и е отчетено запазване на броя на хоспитализираните и прегледаните пациенти по причина ОРЗ, пневмония и други усложнения, свързани с грипа, както и запазване на броя на пациентите, потърсили медицинска помощ в Спешно отделение на МБАЛ – Добрич и ЦСМП-Добрич в периода 21-25.01.2019г.

Взето е решение за продължаване на грипната епидемия. Всички противоепидемични мерки, разпоредени със Заповедта на Директора на РЗИ – Добрич от 21.01.2019год., остават в сила.

До Началника на РУО – Добрич е изпратено ново становище на РЗИ – Добрич относно преустановяването на учебните занятия в училищата на територията на област Добрич за дните 28.01.2019г. и 29.01.2019г., т.е. грипната ваканция се удължава с 2 дни.

Останалите мерки, разпоредени на 21.01.2019г. и в сила и през следващата седмица, са:

 1. Осигуряване на медицинското обслужване на тежко болните и по домовете.
 2. Болните с тежки форми на грип, с усложнения или с повишен риск от възникване на усложнения, поради наличие на придружаващи заболявания да се насочват за хоспитализация в лечебни заведения за болнична помощ.
 3. Преустановяване на профилактични прегледи и имунизации, плановите консултации на здрави бременни и кърмачета.
 4. Преустановяване на плановите операции в лечебните заведения.
 5. Преустановяване на посещенията в стационарите в лечебните заведения.
 6. Разкриване при необходимост на допълнителни кабинети за преглед на пациенти с грипоподобна симптоматика.
 7. Стриктно спазване на противоепидемичен и дезинфекционен режими в лечебните и детските заведения.
 8. Използване на лични предпазни средства при обслужване на болните в лечебните заведения.
 9. Създаване на необходимата организация в МБАЛ за увеличаване капацитета за прием на лица с диагноза грип и усложненията му.
 10. Да се спазват строго алгоритмите за поведение на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП при случай, съмнителен за грип и за поведение в лечебно заведение за болнична помощ.
 11. По време на грипна епидемия детските заведения продължават да работят с извършване на строг сутрешен филтър от медицинските специалисти, подпомагани от преподаватели и възпитатели, с цел недопускане на болни деца и заболели лица от персонала. Откритите болни деца се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа.

Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА

Директор на Регионална здравна инспекция-Добрич

За още интересни публикации ни последвайте в Google+ или pinterest

 

Коментирай