Окръжният съд не даде ход на дело, образувано по предявена от МБАЛ – Добрич искова молба за установяване на незаконността на стачни действия, обявени от служители в болницата

0
253

Окръжният съд в Добрич не даде ход на дело, образувано по повод  искова молба, подадена от „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“АД, с която са предявени искове за установяване на незаконността на обявена на 13 октомври 2022г. ефективна стачка и провеждана предупредителна стачка срещу 136 служители в болницата. Ищецът по делото – МБАЛ Добрич, предявява исковете с правно основание чл. 17 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, в качеството си на работодател. Ответници по делото са лица, за които се твърди, че са работници/служители в болницата и са участвали в обявяването и провеждането на стачните действия.

Делото днес се отложи поради нередовното призоваване на двама от ответниците. Съдът прекрати производството по делото по отношение на други 52-ма ответници, след като ищецът оттегли предявените спрямо тях искови претенции. Уважено беше и искане на ищеца да бъде допусната поправка на исковата молба, в която двама от ответниците са били вписани двукратно. Така исковата молба вече е насочена срещу 82 лица.

В предявената от МБАЛ – Добрич искова молба се излагат твърдения за незаконност на обявената безсрочна ефективна стачка и провежданата по график предупредителна стачка. Ищецът твърди се, че не е налице колективен трудов спор, че работодателят не е уведомен писмено за исканията на работниците/служителите, че ответниците не са провели преговори с работодателя преди началото на стачката, че липсва надлежно взето решение за обявяване на стачка с обикновено мнозинство от работниците/служителите в дружеството.

Окръжният съд насрочи открито заседание по делото на 16 ноември 2022г. от 13.45 часа.