ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ДОБРИЧ: ХОД НА ЖЪТВАТА И СЕИТБАТА

0
709

От площите с царевица за зърно – общо 939 280 дка, към 04.11.2021 г.,  са реколтирани 929780 дка при среден добив от около 747 кг/ дка. Не са реколтирани 9500 дка в общините Тервел, Крушари и Добричка.

*Стопаните започнаха сеитбата на есените култури , които ще дадат реколта през 2022 г. Към 04.11.2021 г. вече има засети 595 340 дка с пшеница, 31 700 дка с ечемик и 60 900 дка с рапица.

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”