От площите с царевица за зърно – общо 939 280 дка, към 2.12.2021 г. са реколтирани 938 280 дка при среден добив от около 759 кг / дка и добито количество зърно около 712514 тона.

*Не са реколтиранивсе още 1000 дка  в общините Тервел и Крушари.

Към 2.12.2021 г. вече има засети 1 157 870 дка с пшеница, 51 910 дка с ечемик и 69 870 дка с рапица.

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ДОБРИЧ