ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на приемни семейства

0
116

Област Добрич е една от 28-те области в страната, включени в Проект „Приеми ме 2015“, развиващ социалната услуга „Приемна грижа“ . Проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Изпълнява се от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в Рeпублика България. Проект „Приеми ме 2015“ се развива на областно ниво, като от Област Добрич са включени общините Добрич, Добричка, Балчик, Каварна, Тервел , Крушари и Генерал Тошево.

Областният екип по приемна грижа набира кандидати за приемни родители от всички горепосочени общини, партньори по Проекта.

 

С приоритет са кандидатите, които желаят да се грижат за:

 

– деца с увреждане

– деца във възрастовата група 0–3 години

-деца от 3-12години

–  деца от 12 -18 години

Ще се приемат и заявления от кандидати, които желаят да се грижат за две деца в семейството си.

До четири месеца продължава проучването и оценката на възможностите на желаещите да предоставят социалната услуга „Приемна грижа“. Всички професионални приемни семейства са финансово обезпечени в периода, в който полагат грижи за приемно дете.

 Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация, може да се обърне към Областния екип по приемна грижа на адрес:

гр. Добрич, ул. „Независимост“, №7/ бивш партиен дом/, етаж 11, стая 1116, 1117

За контакти: Даниела Иванова – Началник на Областен екип по приемна грижа, тел. 0895/632524.