О Б Я В Я В А 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

На 24,01,2019 г. от 10,30 часа в

 залата на IV- ти етаж в  ДКЦ-1, ул.“Д.Петков“ № 3 

  1. Отдава под наем:

Помещение / лекарски кабинет № 8 / за извършване на медицинска дейност, находящо се на първи етаж в  сградата на „ДКЦ – 1 Добрич”ЕООД, с площ 14,40 кв.м.,  в едно с  пропорционално полагащите се общи части от сградата с площ 12,40 кв. м., за които се дължат разходи за консумативи . 

Начална тръжна цена без включен ДДС: 225,00 лева.

Депозитна сума: 810,00 лв.

Срок за отдаване под наем: 2 години.

Срок за закупуване на тръжни книжа: до 12,00 часа на 23.01.2019г. от касата на дружеството при цена 10,00 лева.

Време за оглед  – от 09.01.2019 год. до 23.01.2019 год. от 09.00 часа до 12.00 часа вкл.

Краен срок за внасяне на депозита за участие– 23.01.2019 год. до 12.00 часа по банков  път.

Тел. за контакти:  058/601 474 вътр. 222; гр.Добрич, ул.“Д.Петков“ № 3

e-mail: a.petkova.dkc@gmail.com