Общините Балчик и Тервел ще поискат от Регионалната инспекция по околната среда и водите да бъдат освободени над 200 000 лева от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците, за да закрият и рекултивират стари депа. От сдружението “Регионално управление на отпадъците – Добрич” съобщават, че общото събрание е дало съгласие да бъде предприета такава стъпка, съобщи кореспондентът на БТА Юлия Христова.
Община Балчик иска да получи 208 000 лева за съфинансиране на проект за закриване на съществуващо депо за отпадъци, включително за строителен и авторски надзор на дейностите. На община Тервел са й необходими близо 11 000 лева за преработка на проекта, за лабораторен анализ на хумусни и почвени материали, за да бъде изготвено становище за рекултивацията на депото за неопасни отпадъци, както и за други дейности, посочват от сдружението “Регионално управление на отпадъците – Добрич”.
Общото събрание е преизбрало за председател на сдружението кмета на Добрич Йордан Йорданов за срок, който съвпада с кметския му мандат.

loading...