Община Тервел ще предприеме процедура за промяна на предназначението на близо 142 000 квадратни метра поземлени имоти – публична общинска собственост, които са незаконно разорани. Общинският съвет трябва да реши на днешния си заседание имотите в землищата на селата Божан, Главанци, Жегларци, Каблешково, Градница да бъдат обработвани като ниви, за да се предотврати незаконното им използване и в бъдеще. Общината вече е предприела административни мерки спрямо нарушителите, които са разорали общински пасища, посочват от кметската управа.
От Регионалната инспекция по околната среда и водите са информирали общината, че тези пасища не попадат в границите на защитени територии или зони. Поземлените имоти не са и в обхвата на т.нар. специализиран слой – постоянно затревени площи, за които промяната може да се извърши само със заповед на земеделския министър. С трайното ползване занапред на поземлените имоти като ниви общината ще има възможност да ги отдава под наем и да се осигурят приходи в общинския бюджет, посочва кметската управа в доклад до Общинския съвет, съобщи кореспондентът на БТА Юлия Христова.

loading...