ОБЩИНА ТЕРВЕЛ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

0
211

На 12 януари бе подписан договор мржду Община Тервел и Фонд „Социална закрила“ при МТСП за финансиране доставката на автомобил за разнос на храна, приготвена в Домашен социален патронаж. Финансовата подкрепа от Фонд“Социална закрила“ е на стойност 35 778 лева.
От пуликуваната от финансиращата институция информация е видно, че с проекти за автомобили са кандидатствали 124 общини. Одобрени за финансиране са 88 проекта , като съгласно обявените оценки , проектът на Община Тервел е сред първите десет проекта, получили най-висока оценка при класирането.
Общината следва да обяви обществена поръчка от вида публично състезание , за да достави автомобила. Новият автомобил заедно с доставените два автомобила за патронажа през миналата година , ще позволи пълно обновяване на автомобилния парк на социалната услуга. Старите автомобили на патронажа, които са в употреба от 2012-2013 г. ще бъдат предоставени на други общински звена, които имат нужда от тях, за да организират по-добре работата си.
От 3 януари т.г. домашният социален патронаж в Тервел обслужва 380 лица, сред които 200 потребители на услугата „Топъл обяд“.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 8.12.2023 г.