Община Добрич планира да осигури за тазгодишния бюджет над 4 775 000 лева по програмата за управление и разпореждане с общински имоти. Най-много приходи – 1 800 000 лева, се очакват от продажбата на земя. Общината възнамерява да предостави земеделски земи, лозя, изоставени орни парцели в “Алмалии”, “Богдан”, “Гаази баба” и други местности край града. Ще се търсят собственици и за близо 60 урегулирани поземлени имота.
Още 270 000 лева приходи трябва да постъпят в общинския бюджет от отдаването под наем на общински лозя, пасища, мери, полски пътища. Общинският съвет ще разгледа на предстоящото си заседание новата програма за управление и разпореждане с общински имоти и как ще бъде осигурен планираният финансов ресурс. БТА

loading...