Община Добрич извършва ремонтни дейности в детските ясли и социални услуги

0
74

Ремонтни дейности в зависимост от необходимостта,  извършва Община Добрич в трите детски ясли, Детска млечна кухня и социалните услуги. В детските ясли с номера 4, 5 и 6 ще бъде поставен фаянс и теракот в кухните, изливните помещения, ще се укрепят терасите, стълбищата, ще бъде поставен фаянс в пералното помещение на ДЯ 6. Отново тук ще се извърши частично саниране на двете сгради. Ще се ремонтират стените и подовите настилки, където има нужда. Предвидени са и строително – ремонтни дейности в Детска млечна кухня. В Комплекса за социални услуги за деца и младежи с увреждания са предвидени строително – ремонтни дейности в къщичките с номера 1, 2 и 4. В КСУ „Палитра“ ще се ремонтира покрива и са планирани строително – ремонтни дейности в Защитени жилища и Центъра за социална рехабилитация и интеграция. В Дом стари хора е предвиден ремонт на покрива и отпушвания на водосточните тръби, както и ремонт на санитарните помещения.