Община Добрич е на престижна позиция в Рейтинга на активната прозрачност на Програма Достъп до информация за 2020 година

Програма Достъп до информация публикува резултатите от ежегодния рейтинг на активната прозрачност. Нивото на прозрачност през 2020 г. е оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет. В рейтинга на българските общини с общ сбор от 86,5 точки Община Добрич е оценена на 9 място сред 265 институции. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. През годините Община Добрич винаги е заемала престижни позиции за своите активни действия за прозрачно и открито управление. Независимото проучване на Програма Достъп до информация е доказателство за успешните практики на Община Добрич за публичност в процеса на предоставяне на информация.

loading...