Община град Добрич посрещна ученици от СУ „П. Р. Славейков“ участващи в проект „Децата – активни граждани“, финансиран по Програмата за граждански инициативи

0
215
На 11 октомври 2021 г. ученици от ІV клас на СУ „П.Р. Славейков“ с класен ръководител Светлана Колева участваха в две срещи в изпълнение на дейностите по Проект „Децата – активни граждани“ на Сдружение „Училищно настоятелство СУ „П.Р.Славейков“ град Добрич, реализиран по Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2021 г. В първата неформална среща с експерти от офис на НАП – Добрич им бе изнесена беседа, в която по подходящ за възрастта им начин бе представена информация за основните термини и понятия – данък, задължение, право. Още повече вълнение предизвика и фактът, че на този ден се навършват 30 години от създаването на данъчната администрация в България, като самостоятелна структура.
Втората среща бе с кмета на Добрич Йордан Йорданов и Секретаря на Общината Калина Георгиева. Децата бяха посрещнати радушно и увлекателно им се разясни какво е община, какво работи кмета и общинската администрация и пр. Посещението бе и добър повод да се обясни на любознателните ученици, че в утрешния ден – 12 октомври, българските общини отбелязват своя празник. Това е датата, на която е обнародван Закона за общините и градското управление в далечната 1882 г.
Посещенията в различни институции и живите срещи със специалисти в рамките на проекта дават базисни знания по различни теми от гражданското образование, а различната от класната стая обстановка още повече засилва интереса им към важните за обществото проблеми. Учениците се почувстваха като истински „големи“ граждани и изразиха непринудената си благодарност за оказаното внимание.