Община град Добрич открива площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата

0
118

Жителите на град Добрич от 01.08.2022 г. ще имат възможност да предават безвъзмездно своите отпадъци на площадка за разделно събиране на отпадъци, образувани в домакинствата.

На площадката ще се приемат широк диапазон отпадъци, разделени в следните групи:

–              обемисти домакински отпадъци и мебели – шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и други;

–              строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата в количества до 1,5 т.;

–              хартия от бита;

–              картон от бита;

–              стъкла от бита;

–              пластмаса от бита;

–              метални отпадъци от бита;

–              дрехи и текстилни отпадъци;

–              батерии и акумулатори;

–              електрическо и електронно оборудване;

–              лекарства.

Площадката се намира в ЖК „Балик-Йовково – юг“, на ул. „Христо Ботев“ №68 /след старото обръщало в ЖК „Балик“/ и ще бъде с работно време от понеделник до петък от 9.00 до 18.00 ч.

Всеки гражданин може да занесе своите отпадъци на площадката, като те трябва да са разделени по посочените горе групи и да се разпределят по съответните контейнери. Ангажиментът по разпределяне на отпадъците е на гражданите.

Събраните отпадъците ще се предават на фирми за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци, с които Община град Добрич има сключени договори.

С откриването на площадката за разделно събиране на отпадъци, Община Добрич  очаква да се мотивират все повече хора да участват в системите за разделно събиране на отпадъци, както и да се повиши делът на разделно събрани рециклируеми отпадъци. Това от своя страна, ще доведе до намаляване на количествата депонирани отпадъци.