Тротоарни петна за извършване на търговска дейност на алея „Двореца“ отдава Община Балчик. Обявена е процедура за наемане на свободни тротоарни площи, таксата е 1098 лева с ДДС за три квадратни метра площ за периода от 1 април до 30 септември. Разрешеният предмет на дейност е търговия със сувенири, бижутерия, сладолед, бързо хранене, ядки, цветя, печатни изделия, пакетирани подправки, обмяна на валута, както и предлагане на детски и развлекателни игри.

Всеки кандидат има право да участва само за един обект и да спазва предмета на дейност според утвърдената схема. С предимство ще бъдат класирани търговци с адресна регистрация в община Балчик, хора с увреждания и социално слаби жители. Документи за участие ще се приемат до 13 март в информационния център на администрацията. Одобрените кандидати ще бъдат обявени в списък, който ще бъде поставен на видно място в администрацията и на сайта www.balchik.bg. Разрешителни за търговска дейност ще се издават на класираните, които платят дължимите такси до средата на април.