Областният управител Красимир Кирилов на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, свиква първите заседания на новоизбраните общински съвети в общините град Добрич, Каварна, Добричка и Тервел, както следва:

Община град Добрич – на 7 ноември 2019 г. в 09:00 часа;

Община Каварна – на 7 ноември 2019 г. от 15:00 часа;

Община Добричка – на 8 ноември 2019 г. от 13:00 часа и

Община Тервел – на 11.11.2019 г. от 09:00 ч.

Съгласно чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове на общини и населени места полагат клетва по чл. 32, ал.1 в присъствието на областния управител, жители на общината, и председателя или член на Общинската избирателна комисия.

loading...