След едночасов дебат общинските съветници не приеха предложението за създаване на общинско предприятие „Стария Добрич“. Предложението бе внесено от общинския съветник Десислава Трифонова, която е председател на временната комисия за изготвяне на стратегия за развитието на етнографския комплекс

В предложението се казва, че ОС приема, че за извършване на дейности, свързани с поддръжка, стопанисване и управление на АЕМО „Стария Добрич“, е необходимо да се създаде общинско предприятие. Създава се 7-членна комисия, която в двумесечен срок да изготви правилник за дейността на общинското предприятие.

В дебатите се чуха мнения и в двете посоки. Едни бяха за създаването на общинското предприятие, други пък – обратно. Това било излишно, тъй като не е ясно какво точно ще прави това общинско предприятие, каква дейност ще развива.

Съветниците изслушаха и председателя  на новосформираното Сдружение на майсторите,  упражняващи традиционни и художествени занаяти в ЕК „Стария Добрич“ Ивелин Митаков. Той подчерта, че желанието им е да запазят занаятите, да ги развият и да ги предадат на поколенията. В момента там работят около 15 занаятчии, могат да станат и 20, но трябва да има кой да влиза в тези ателиета, допълни Митаков. И даде пример, че в неговото ателие за две години са влезли двама туристи. Очакванията на занаятчиите са да получат помощ и съвместно с общината да участват в разработването и промотирането на „Стария Добрич“. А като първа задача подчерта, че трябва да се работи за получаване на статут на „Стария Добрич“ като етнографски комплекс, за да се търси и външно финансиране. НДТ