Една област ще има една цена на водата,  а не отделна за всяко ВиК, както беше досега. Това предвижда Закон за водоснабдяването и канализацията (ВиК), предложен за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Цената на водата няма да може да надвишава 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинствата в съответната административна област. Данните за доходите на домакинствата се получават от НСИ. За различните области прагът ще бъде различен, тъй като и доходите са различни.

Тя ще бъде определяна на базата на минималното месечно потребление от 2,8 кубика на човек.

Предвижда се и  допълнително подпомагане на уязвимите потребители на ВиК услуги, което ще бъде определено в отделна наредба на МС, предложена от регионалния министър. Тя и всички други наредби, които ще трябва да се пишат съгласно проектозакона, ще са готови до 2 месеца след влизането му в сила, пише в законопроекта.

Глобата за ползване или изграждане на ВиК система без основание или които не отговарят на изискванията ще е от 2 хил. до 10 хил. лева, пише още в текстовете.

Повреди на ВиК системи в нарушение на правилната експлоатация ще се наказват с от 500 лева до 5 хил. лева глоба. За нарушаване на други забрани, свързани с ВиК системите, ще се налагат глоби от 500 лева до 2 хил. лева.

При нарушение, извършено при строителни дейности, глобата ще е от 10 хил. до 25 хил. лева. За повторно нарушение размерът на санкцията се удвоява, предвиждат текстовете.

Срещу длъжниците за вода ще може да се стартират изпълнителни производства веднага.

Въвежда се и изискването  във всяка от 28-те области на страната да има по един оператор на водопреносната мрежа. С окрупняването на дружествата ще се реши проблемът с осигуряване на квалифициран персонал, ще се създадат по-добри условия за инвестиции, включително достъп до европейско финансиране за ВиК инфраструктура и нови технологии, пише в законопроекта.
https://www.pariteni.bg

loading...