Редовното заседание на Общински съвет Балчик, което по график трябваше да се проведе на 26 март, се отменя, съобщи кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.

Същото се отнася за заседанията на съответните постоянни комисии. Решението е въз основа на заповедта на министъра на здравеопазването и  препоръките за отмяна на обществени събития като мярка за ограничаване на разпространението на остри вирусни заболявания.

Четири решения на Общински съвет – Балчик, взети миналия месец, връща областният управител като незаконосъобразни за ново разглеждане. Едно тях касае точка от бюджета,  която разрешава на кмета да отпуска временни безлихвени заеми за авансово финансиране на европроекти, нещо, което би следвало да става с решение на местния парламент с конкретна цел, аргументира се областният. Останалите три върнати решения касаят разпореждане с общински имоти – прекратяване на съсобственост в Кранево, отдаване под наем на язовир Ляхово, продажба на път с отпаднало предназначение в местността Момчил. Председателят на местния парламент Николай Колев заяви, че ако мерките не бъдат удължени, следващата сесия ще е в първата седмица на април. На дневен ред стои откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Балчик, отпускане на средства за апаратура, нужна за неврологично отделение в МБАЛ – Балчик, разпореждане с общинска собственост.

 

loading...