НИТО ЕДИН КАНДИДАТ ЗА ДИРЕКТОР НА РЗОК ДОБРИЧ

0
173

Нито един кандидат не е подал документи в Деловодството на ЦУ на НЗОК за участие в конкурса за длъжността „директор на РЗОК“ в РЗОК – Добрич. Това става ясно от протокола от заседанието на комисията от 26.09.2022 г.

Срокът за това беше до 19 септември.

Конкурсът бе обявен със заповед № РД-09-740 /16.08.2022 г. на Управителя на Националната здравноосигурителна каса. Кандидатите трябва да са „магистри”, да имат седем години професионален опит, от които минимум три години стаж по специалността в областта на управлението на здравеопазването, да не са били член на Надзорния съвет на НЗОК и др. Те трябва да притежават визия за бъдещо развитие на организацията, да са лидери, да могат да планират и организират дейността на РЗОК.

Припомняме, че здравната каса в Добрич остана без директор след скандал с назначения през февруари временно на поста д-р Добромир Филипов от Варна. НДТ