Областният управител и институциите с обединени усилия търсят бързо решение на проблема

Областният управител Красимир Кирилов проведе работна среща, на която бе обсъдена създадената кризисна ситуация с водоподаването в генералтошевския квартал „Пастир“. На срещата присъстваха кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, директорът на „ВиК“ АД Тодор Гикински и инж. Павел Павлов от водното дружество, директорът на Регионална здравна инспекция Добрич д-р Светла Ангелова. В. Димитров заяви, че напрежението сред жителите на квартала ескалира и хората настояват по-скоро водоподаването да бъде възстановено.

Ръководството на „ВиК“ АД увери, че са предприети всички действия за прочистване на водопреносната мрежа и депозира писмо, което е изпратено до доц. Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор. В него „ВиК Добрич“ АД представя обема на опасността от възникване на инцидента, степента на опасност, предприетите мерки и информира, че са извършени изследвания за други 17 пестицида, като резултатите са отрицателни и показателите отговарят на санитарно-хигиенните изисквания, разписани в Наредба 9, определяща качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди.

Директорът на РЗИ Добрич д-р Светла Ангелова информира, че в свое становище, изпратено до РЗИ, Министерство на здравеопазването и Центърът за обществено здраве са категорични, че все още установените концентрации на химични вещества във водата не са под изискуемия минимум, за което на „ВиК Добрич“ АД е издадено предписание. Тя припомни, че съгласно Наредба 9 отговорност за качеството на водата носи оператора. От направените до момента изследвания на проби от водата в квартала, от 4-те активни вещества, само при едно е установена по-ниска концентрация от максимално допустимата според изискванията, информира д-р Ангелова.

С оглед грижата за здравето и живота на населението директорът на РЗИ заяви, че с връчването на предписание, ВиК трябва да вземе нови проби, като водоподаването ще бъде възстановено, ако протоколите от лабораторните изследвания докажат годност на водата.

Областният управител Красимир Кирилов заяви, че ще окаже съдействие за максимално бързото разрешаване на проблема.