Национален конкурс организират военни ветерани

222

 

Съюзът на ветераните от войната обявява Национален конкурс „Спомен за мой близък, който е участвал във Втората световна война“. Поводът е 75 години от участието на България във Втората световна война. Целта е да се популяризират победите на българската армия и героизмът на българския войник, да се укрепи връзката между ветераните от Втората световна война и техните потомци.

Право на участие в конкурса имат ученици от IV до ХII клас, коитоще бъдат разделенина две възрастови групи – от IV до VIII клас и от IХ до ХII клас.

Всеки ученик може да представи едно есе с обем до 2 стандартни печатни страници (до 3 600 знака), с посочени име и фамилия на автора, дата на раждане, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, електронна поща, телефон за връзка.

Краен срок за изпращане на есетата – 9 май 2020 г.

Адрес: Областен управителен съвет

Съюз на ветераните от войната

Военен клуб, стая 105

гр. Плевен

или на e-mail: veteranplewen@abv.bg.

loading...