НАП с нови изисквания към работодателите през 2020 година.

Те са свързани с новата услуга на НАП, чрез която ще бъдат изготвяни автоматично данъчни декларации

Основният работодател е длъжен в срок до 28 февруари 2020 г. да подаде справка по електронен път към Националната агенция по приходите (НАП), в която да обобщи доходите от трудови и извънтрудови правоотношения на служителите си за изминалата 2019 г. Основен работодател е този, за когото работим към края на годината. Към него обаче няма изискване да предостави данни за доходите на служителите от предишен работодател, ако той е от чужбина.

Промените са свързани с новата услуга на НАП, чрез която физическите лица, които притежават персонален идентификационен номер (ПИК) или електронен подпис, не е нужно да подават декларация към институцията. За тези лица НАП ще изготви такава, а те имат задължение да я прегледат, нанесат поправки, ако такива са нужни, и да я одобрят. Изготвената от НАП декларация ще бъде създавана на базата на данните от работодателите и затова ще бъде налична от началото на месец март. Отговорност за верността на данните в подадената декларация носят само гражданите.

В изготвената от НАП декларация няма да влизат доходите на физическите лица от наеми, освен когато наемател по договорите са юридически лица. Това означава, че ако физическо лице отдава имот под наем на друго физическо лице, първият трябва да нанесе в данъчната си декларация приходите си от тази дейност. Той има задължение и да внесе доходите си от сделки с ценни книжа на нерегулирани пазари или други облагаеми сделки.

Остава възможността физическите лица да подават своята данъчна декларация и по хартиен или електронен път, като в този случай те вече не са длъжни да предоставят на институцията копие от служебна бележка от работодателите или от влязло в срок решение от ТЕЛК. Физическите лица обаче имат нужда от тези документи, за да могат коректно да попълнят или проверят данните в декларациите си. Остава и задължението лицата да покажат служебната си бележка от стар работодател на основния.

Самоосигуряващите се задължително подават своите данъчни декларации по електронен път.

От НАП очакват приблизително 600 хил. физически лица и 300 хил. юридически да подадат данъчна декларация за 2019 г. до края на месец март. След това ще бъде изготвена справка, която да сравни разликата в данните, подадени от работодателите, и тези, подадени от физическите лица. От институцията очакват близо 2/3 от данъчните декларации да бъдат подадени от гражданите по електронен път или да бъдат изготвени автоматично чрез новата услуга на НАП.

Институцията призовава физическите лица да се сдобият със своя ПИК към НАП, за да се възползват от улеснението и уверяват, че имат достатъчно кодове, за да отговорят на по-голям интерес. НАП разкрива, че само за първия ден – 10 януари – в който физическите лица могат да подават своите декларации за 2019 г., са издадени няколкостотин нови ПИК-а, а над 60 души са подали своите декларации по електронен път.

Доплащането към НАП може да се случва чрез ПОС терминали на място в офисите на институцията или чрез виртуален ПОС терминал през интернет, като и двата начина са без такси. Заради новата автоматична услуга на НАП срокът за ползване на отстъпка от 5% върху евентуалното довнасяне се удължава до края на март, вместо до края на януари.

От НАП призовават също така лицата, които използват системата на институцията, да актуализират своите браузъри в срок до 17 февруари до най-новата им версия, която съдържа допълнителни мерки за сигурност. Без тези нови мерки в браузъра след 17 февруари системата няма да може да бъде използвана.

 

www.economic.bg

loading...