Засилен контрол на търговците в Североизточна България  извършват инспекторите от „Фискален контрол“ към ТД на НАП Варна. Фискалните агенти  следят за наличие на касови апарати, издаване на фискални бонове и реално отчитане на оборотите.

При извършване на контролна покупка в магазин за китайски стоки в Шумен на  „тайните клиенти“ от НАП не е издадена касова бележка. Фискалните инспектори са извършили проверка на касовата наличност и отразеното на фискалното устройство и са установили, че само за два часа от отварянето на магазина разликата в касовата наличност е в размер на 1073 лева. Магазинът е поставен под физическо наблюдение през целия ден, като в присъствието на данъчните оборотът е достигнал 10 538 лева. При извършена проверка в програмните продукти на НАП е установено, че за предходни периоди фирмата декларира дневни обороти средно от 1000 до 2000 лв. На търговецът е съставен акт за административно нарушение и магазинът е запечатан за срок от една седмица.

Магазин за китайски стоки в Русе също е посетен от инспекторите от НАП Варна, където  е извършена контролна покупка и за закупената стока не е издадена касова бележка. За да са сигурни, че това не е случайно, данъчните извършват повторна покупка, за която отново не им е издаден фискален бон. Този магазин също ще  бъде запечатан за срок от една седмица от варненските данъчни.

От НАП Варна напомнят, че всяка покупка на стоки и услуги, която се извършва срещу заплащане в брой, трябва да е съпроводена с издаването на касова бележка. На касовите бележки в долния ляв ъгъл задължително трябва да има изобразена картата на България около индекс BG.

Нека гражданите, на които не се издават касови бележки или се издават бележки без този реквизит, да сигнализират в приходната агенция на тел. 0700 18 700.

Коментирай