„Промени ли ни изолацията към по-добро?!“ 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

Очакваме да споделите преживяванията си по време на изолацията.

Как това се отрази на вашият живот и семейство, на живота на другите – приятелите, съучениците, хората с увреждания? 

Условия за участие: 

  1. В конкурса могат да вземат участие млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две възрастови групи: 11- 14 години, 15 – 19 години;

Участниците  трябва да представят есе на тема :

„Промени ли ни изолацията към по-добро?!“ с обем до три стандартни печатни страници.

  1. Към всяко есе трябва да е изписана следната контактна информация:
  • Трите имена
  • Възраст
  • Точен адрес,
  • телефон, електронна поща
  • Учебно заведение
  1. Крайният срок за изпращане на есета за участие в конкурса е 09.11.2020г. на адрес: гр.Добрич 9300, Общински младежки център „Захари Стоянов“ П.К.№ 15, или на електронна поща: info@ycd.bg

Награден фонд:

Първа възрастова група                                          Втора възрастова група  

      /11 – 14 години/                                                           /15 – 19 години/

Първа награда – 200 лв.                                           Първа награда – 200 лв.

Втора награда – 100 лв.                                            Втора награда – 100 лв.

Трета награда – 50 лв.Трета награда – 50 лв.

 Оценяване:

 Оценяването ще се извърши от компетентно жури.

При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да останат във фонда и да бъдат използвани и разпространявани от Младежки център – Добрич и Lumos Bulgaria.

За информация :

Младежки център – Добрич, тел.: 0884 311 428; 058 6026 91;

loading...