Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Генерал Тошево. Той инспектира строително-монтажните работи, които текат в момента по сградата на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяването на кабинетите. Министърът разговаря с учителския колектив и ученическия съвет.

По-късно Вълчев се срещна със служителите, ангажирани в сферата на образованието от училищата и детските градини в Генерал Тошево. Основен акцент в дискусията бяха новостите в образователната политика и намерението на държавата да минимизира риска от ранно отпадане от системата.

Министърът посочи, че в момента приоритет е обезпечаването с кадри на училищата в по-малките и отдалечени региони на страната. Той апелира за по-интензивен диалог между училищата, общините и родителите за създаване на благоприятен климат както за учебния процес, така и за превенция от системни нарушения от страна на деца и младежи от уязвимите групи. Обсъдени бяха още делегираните бюджети и посещаемостта в защитените училища.

Кметът Валентин Димитров връчи на министъра за спомен от община Генерал Тошево дървена пластика.

Източник: www.dariknews.bg

loading...