Сключен е договор за изготвяне на експертиза за установяване на актуалното състояние на недвижимата археологическа културна ценност “Античен храм на богинята Кибела” в Балчик и влиянието и върху околните сгради и съоръжения в контактната зона. Министерство на културата уведомява за това Община Балчик, Историческия музей, дружеството – собственик на парцела и засегнати лица. Избраният изпълнител е софийската фирма “Осем – А” ЕООД.

Снощи в Регионалния телевизионен център Варна беше представена пътуващата изложба, посветена на Храма на Понтийската майка на боговете Кибела. Историческият музей – Балчик представя археологическото откритие с общо 11 пана – фотоси и информационно табло. Директорът на музея Радостина Енчева бе част от тематично предаване на регионалната телевизия.

Изложбата е повод да се припомни, че преди 12 години античната находка бе открита в Балчик случайно при изкоп за строеж в частен имот. Всички движими артефакти се намират в Историческия музей, след реставрация и консервация.

В момента Министерство на културата е в процедура за изготвяне на укрепителен проект на храма. Зидовете се намират в частен имот, върху който министерството направи единствено навес. При дъждовно време мястото се наводнява, а белият камък, запазил се хилядолетия, е потъмнял и на места разрушен.

Храмът на Понтийската Майка на боговете е единственият храм на Богинята Майка в източната част на Балканския полуостров и най-добре запазеният елинистически храм в България. Откритите надписи и мраморни пластики отразяват религиозния и обществен живот в Дионисополис. Като брой и разнообразие, това е най-голямата група движими паметници, свързани с култа към Кибела, открити досега в неин храм. Построен е през 280-260 г. пр. Хр. и е функционирал до края на ІV в. Природно бедствиезатрупва храма и го съхранява до наши дни, съобщи кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.

loading...