Това е интересен въпрос, вълнуващ, дори от любопитство, доста  хора. Какво е това духовно ДНК? Има ли нещо общо или някаква връзка с ДНК на нашето тяло? Ако има, какво е предназначението му спрямо всеки един от нас и нашия живот? И тук наистина могат да възникват още много въпроси. Какво представлява това ДНК?  Как може да се установи и реализира? То   част от мирозданието ли е, или е индивидуално за всеки човек. Ако съществува, защо съществува? Наистина възникват редица въпроси, които вероятно много хора си задават.

Но нека изясним първо какво представлява познатото ни ДНК? ДНК е съкращение на  дезоксирибонуклеиновата киселина и е молекула, носител на генетичната информация на всеки организъм.  Тя  е носител на наследствената информация при човека, а и не само при него. ДНК се намира в ядрото на клетката, като всяка клетка на един човек съдържа една и съща ДНК.

Има много интересни факти около нашето ДНК, като например, че чрез него може да се определи бащинството и това, че родителите и децата споделят 99.5 % ДНК. Човекът и шимпанзето споделят 98 % от ДНК. Според изследванията, ние хората  споделяме около 40-50% обща ДНК със зелето, банана и др. Интрестно нали?! Има, разбира се, още много любопитни факти, които всеки човек може да намери в интернет пространството.

Веднага възниква въпросът – как се оформя или структурира ДНК при зараждане на новия живот? За това, разбира се, има специалисти и аз не бих се ангажирал с детайлност. Но на всички ни е известно, че всеки жив организъм се ражда, живее, развива  и продължава съществуването си чрез своите потомци, посредством размножаване. Всичко това е възможно, благодарение на информацията, която е заложена на генно ниво.     Новият живот възниква в резултат на развитието и смесването на материалните гени на бащата и майката, които предават  формата на тялото, свойствата, менталността и  всички качества, които се отнасят към този свят. Тук възниква въпросът –  това достатъчно ли е, за да може да се зароди нов живот и съществуването на новото поколение? Необходимо ли е още нещо?

Науката Кабала казва, че наред с  наследствената информация за развитието на нашето животинско тяло, на много дълбоко ниво съществува  програма за развитието на нашата същност – тази част от човека, която не разбираме и не можем да усетим.

Ето какво казва проф. М. Лайтман – ръководител на Международната академия по Кабала, по този въпрос в предаването Нов живот: ”Новият живот възниква в резултат на развитието на материалните гени на бащата и майката. Но главният компонент е висшето решимо, получено от по-високото стъпало. Когато това решимо започва да расте, то получава подкрепа от материалните гени, наследени от родителите, с цел поддържане на душата.  Разбира се, във всяко същество има висш духовен корен, дори в камъка. Силата на живота и съществуването на биологичното тяло се получават от горе, от Твореца. На всяко ниво: неживо, растително, животинско и човешко, при създаването на ново същество, участват три сили: висш фактор и два нисши. В Кабала това се нарича „три линии“.

                Над свойствата на физическото тяло и неговия характер има определена сила, която го оживява. Тя не ни е подвластна, защото идва от по-висока степен в сравнение с майката и бащата „плюс“ и „минус“. Духът на живота се дава от висшата сила, според програмата на творението. Ако това създание трябва да живее, за да реализира целта на живота, тогава то получава свише оживяваща го сила и започва да живее.

Силата на бащата и майката се присъединяват към висшата сила на живот. Тя е първа и определя, че двамата ще се съединят и ще създадат нов живот. Висшата сила се нуждае от този нов живот и затова събира мъжа и жената. Тя „поръчва“ това сътрудничество, защото има нужда, да продължава живота, докато не достигне крайната цел. Целта на живота е в разкриването на този трети фактор висшата сила, която го  води  към съвършеното ниво”.

                Това наистина прилича на приказка, в която „някой” събира двама човека и от тях се ражда нещо ново, а  това новото съдържа в себе си – освен всичко, и  гените на двамата родители. Оказва се, обаче, че само това не е достатъчно. Според Кабала има някаква висша същност, която е в основата и тя е именно духовното ДНК. В Кабала се нарича “решимот”, от думата “рошем” – запис. В биологичния ген се намира информацията за това, колко време и в какво състояние ще просъществува организмът, с какви качества се ражда, какво определя неговата същност, неговото “Аз”. Духовният ген, обаче,  определя не само съществуването в дадения живот, но и носи в себе си информация за всички предишни състояния/прераждания/. Този ген не се променя. Когато духовният ген се огради с биологични гени, те раждат и развиват около себе си биологично тяло, като известно време продължава съвместното съществуване на двата типа гени, което  наричаме живот на човека в този свят.

След като биологичните гени достигнат  до крайната точка на реализацията, тялото умира, а духовният ген отново се облича с нов набор от биологични гени, създаващи около себе си ново биологично тяло и т.н., и т.н. Тази верига се нарича кръговрат на душите. Малко е сложно, но това е реалността.

Вероятно ще възникне въпросът –  физически  или  духовен е процесът, довел до появата на човека с душа?  Тук веднага се сещам за култовите реплики в един известен български филм: „Кое е първичното – кокошката или яйцето?”.

Науката Кабала казва, че  физически ние сме произлезли от маймуните, при появата в тях на нов духовен ген.

Любителите на библейските разкази вероятно ще ме опровергаят в това, че човек е създаден от пръст или кал, не помня точно как е написано. Но фактите говорят друго. Още 300 години преди Дарвин, през XV-XVI век, великият кабалист Ари пише, че човек се явява следващия стадий, след маймуната, която е един междинен етап между животинската природа и човека.
Още повече, че това, което е написал Ари,  не е нещо ново, тъй като за произхода и развитието на човека от маймуната е казано още в Книгата Зоар, написана през II век от нашата ера.

Действително, духовния ген не се променя, а може ли да влияем на молекулите на ДНК?

Според изследване, ДНК реагира на въздействието на съзнанието. Мислите ни многократно усилват процесите на човешката ДНК. Хората с хармонични вълни на излъчване притежават особено силна способност да променят структурата на ДНК.

Думите могат да бъдат представени под формата на електромагнитни колебания, които влияят директно върху свойствата и структурата на молекулите ДНК.  Затова съдържанието на човешката реч влияе непосредствено върху човешкия геном. Ако човек използва постоянно нецензурни изрази, неговите хромозоми започват активно да променят своята структура и в молекулите на ДНК се изработва отрицателна програма.

Постепенно тези изопачения видоизменят структурата на ДНК и това се предава на потомството на човека. Натрупването на негативни качества може да бъде наречено „програма по самоликвидация“. Проклятията предизвикват мутагенен ефект, аналогичен на радиационното излъчване, с мощност от хиляди рентгена.

Думата е двуостър меч, както се изразяват кабалистите, а ДНК възприема думите и техния смисъл. Вълновите “уши“ на ДНК непосредствено усвояват звуковите колебания. С помощта на думите, речта, мислите, човек като скулптор извайва своят генетичен апарат.

Така от поколение на поколение разрушителните процеси, заложени в човешкия геном от неговата реч, нарастват като снежна топка.

Всички тези изследвания говорят за пълната взаимовръзка в света, за една единна интегрална система, на която ние влияем с нашите мисли и намерения!

Кабала  разкрива на човека интегралната същност на Мирозданието и как ние, като хора, да изграждаме тази интегралност на физическо ниво. От неговите мисли, действия, емоции и правилните взаимоотношения зависи как ще се развива човечеството в бъдеще. Всеки от нас трябва да осъзнае своята роля в процеса на еволюцията и мястото си  в този общ организъм, наречен Природа. Бъдещето ни зависи от нас и ако успеем да изградим  взаимоотношения на любов и отдаване, то животът ни ще протича без страдания и сълзи, без природни бедствия и войни.

Георги ГРАДИНАРОВ

loading...