МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО КАБАЛА: КОНГРЕСЪТ!

179

 

 

Всички сме присъствали на различни работни заседания,  конференции, кръгли маси и какви ли не общи срещи с различна тематична насоченост. Обикновено, когато тръгваме към такива срещи, се настройваме академично, очаквайки да слушаме аналитични или някакви други професионални доклади. Там, на тези срещи, професионалисти, професори, академици или политици правят анализи, развиват теории, представят доказателства, предлагат решения и т.н., и т.н.  И това е нормално! По-голяма част от нас сме присъствали на подобни събития, някои от тях интересни, други – не толкова, а трети – скучни.

Изучаването на науката Кабала също е съпътствано с  конгреси, срещи и обсъждания на онова, което е написано в многотомната кабалистична литература. За разлика от обичайните конгреси, в Кабала  конгресите  са коренно различни. Независимо, че и при тях се изнасят  лекции, правят се семинари, обсъждат се теми, правят се срещи, основата е съвсем друга.

Присъстващите на конгресите хора са с различни професии, различно образование. Сред участниците има професори, академици, научни работници, лекари, журналисти, бизнесмени, работници и всичко, каквото човек може да си представи. Да не говорим, че обикновено присъстват  хора от целия свят, говорещи различни езици и имащи различна менталност. А какво ги обединява? От една страна – науката Кабала, а от друга – отговорът на въпросите, които дава тя, за смисъла на живота, за смисъла на нашето съществуване, за причината на случващото се  около нас, за бъдещето ни, за щастието, за разбирателството, за любовта и т.н.  Науката Кабала дава тези отговори, но изначалната точка  започва с взаимност и обединение. Кабала е практическа наука, даваща отговори на въпроса как е устроена природата и каква е ролята на човека в общото поле на мирозданието.

На всички ни е ясно, че живеем в интегрален свят и всички сме свързани, като в мрежа от взаимовръзки, като паяжина – не само на физическо ниво, но и на енергийно, мисловно и емоционално ниво. И това не се отнася само за нас хората, но и за неживото, растителното и животинското ниво. Според науката Кабала човек, се намира на върха на пирамидата на тези взаимовръзки и ако ние, като разумни същества, успеем да осъзнаем тази взаимовръзка, животът ни ще протича по съвсем различен начин. Природните катаклизми,  войните, конфликтите и омразата ни ще изчезнат.

Хората, изучаващи науката Кабала, осъзнават и разбират всичко, което се случва с нас и цялото човечество. Прилагайки методиката на Кабала, в основата на която стои обединението, правят всичко възможно тези процеси  да бъдат насочени в правилната посока. Тук, разбира се, не става въпрос за някакви спиритистични или други подобни практики, а за научно доказани процеси, които зависят от всички нас. Например, всяка отрицателна емоция на всяко ниво може да бъде неутрализирана само чрез положително отношение, което не е насочено към определен човек или източник, а е по-скоро добро отношение между нас. Много доброволци, например, посещават болници или се грижат за възрастните хора, или се занимават с  благотворителност, но  ако тези действия се извършваха с цел да обединят хората, то те биха се увенчали с глобален успех.  Не, че да си доброволец, в името на определена положителна кауза, е лошо, но е много по-  важно вътре в себе си човек да осъзнае, че прави всичко това заради обединението. По този начин се активира системата на висшето управление.

Конгресът, който се състоя преди няколко дни в Боровец, беше под мотото Unity in Europe /обединение в Европа/. На него присъстваха около 1000 човека,  изучаващи Кабала, от цяла Европа и от много страни извън Европа, осъзнаващи процесите, които трябва да се случат с нас.

А нима Европа не е обединена – ще попита някой? Нали имаме Евросъюз, Европарламент и всички предпоставки за обединение.

Да, така е! И въпреки всичко, днес съвременна Европа прилича на древен Вавилон. Място, в което вследствие на нарасналия егоизъм, в древността хората са се пръснали по целия свят. И стигаме до въпроса – как  точно Кабала ще помогне за това обединение?

Проведеният конгрес беше уникално събитие за България и цяла Европа и само човек, който не е присъствал на такъв форум, не може да осъзнае колко хората, участващи там, са загрижени за случващото се в света и в Европа. На този конгрес се осъзна, че България може да бъде обединителен център и свързващо звено между различните култури и хора. Говореше се на различни езици и въпреки наличието на преводи на над 20 езика, хората от различните държави се разбираха по един уникален начин, без необходимост от преводачи.

Науката Кабала казва, че за да живеем щастливо, не е необходимо нищо друго, освен изграждане на правилни взаимовръзки. Какво означава това? Да подобрим взаимоотношенията помежду си. И това се случи на този конгрес. Въпреки езиковите пречки, въпреки нагнетената с години нетърпимост между различните държави и хора, присъстващите на конгреса преодоляха тези егоистични различия и достигнаха до онази точка на обединение, която е необходима на всички останали. Тук не става въпрос за икономически, политически и бизнес съюзи, а за друг тип взаимоотношения.

Кабала е наука на обединението и колкото повече хора осъзнаят, че без такова обединение няма развитие в положителна насока, толкова по-малко страдания ще изпитва човечеството, а и всеки един от нас.  Това не е утопия, а реалност. Природата, в която ние се чувстваме част, е пример за взаимовръзки на всички нива на мирозданието – неживо, растително, животинско и говорящо ниво. Само човекът е отделен от нея, съгласно егоистичната си природа.

Кабала е интересна наука и който желае да научи нещо повече за нея, може да посети сайта http://www.kabbalah.info/bg/ или да се включи в курсовете за обучение в центровете в градовете София, Пловдив, Варна и Добрич.

Георги ГРАДИНАРОВ

loading...