Сигурно много хора – четейки заглавието, ще си зададат въпроса, какво общо имат тия три неща? Аз, моят егоизъм и Големият взрив. Особено пък връзката на моя егоизъм и нещото, което се е случило преди около 13.7 милиарда години. Действително, от този взрив е възникнало всичко, като започнем от атома, та до цялата Вселена. Но къде съм аз и усещането ми, че има нещо общо и близко с мен?
Всеки, който се е интересувал от тази начална точка на съществуването на Вселената, може да прочете в интернет за предположението на учените, че преди взрива е съществувала само една точка от сгъстена енергия в условия толкова необичайни, че към тях са неприложими обичайните представи за пространство и време. В първите секунди след взрива Вселената се образува от всеизвестните фундаментални /елементарни частици/, нагрети до невероятни температури от порядъка на 10 на 28 степен по K. Цялото множество планети, звезди и галактики, които са открити или тепърва ще бъдат открити, е следствие от този взрив.
Но какво общо имам аз, като човек или пък моят егоизъм с Големия взрив. Какво общо имат моето ежедневие, моят живот, моето семейство и моето настояще и бъдеще? Всичко! Защото всичко, което се случва от Големия взрив, та до наши дни, лежи в основата на замисъл, който е заложен преди тези 13.7 милиарда години.
Разглеждайки интернет, виждам колко много теории и предположения има за това, какво е предизвикало този взрив, каква е била причината за случилото се, но някак си не намирам отговора. Теориите обикновено са свързани с предположението. Например, имало ли е време и пространство преди това? Ако пък не е съществувало пространство и време, какво е имало? Не, че това е важно за обикновения човек, който най-вероятно ще спре да чете до тук. Но все пак важно е за тези, които се интересуват. А такива хора има и то не малко. И ето тук науката Кабала ни обяснява, че Големият взрив е началната точка на материалния свят, който е възникнал от взрива на искри на висша – духовна енергия. Всичко, което се е случило до тогава, се отнася само до духовния свят, т.е. до науката Кабала.
Някои учени също считат, че Вселената, това е енергия, мисъл.
Всъщност, с нашето ограничено материално мислене не сме способни да разберем, как е възможно да се концентрира такава голяма енергия в една мъничка точица, от която е възникнало всичко?! И колкото и фантастично и невероятно да звучи, ние живеем в тази мисъл – енергия. Кабала разказва, че ние живеем в тази енергийна субстанция, наречена Природа или Творец. Интересно, нали?! Почти като в приказките. И ако беше приказка, би прозвучало така: „Имало едно време един Голям взрив, а преди това… нищо”. Нищо, разбира се, от гледна точка на времето и пространството, защото такова не е съществувало. И за това кабалистите казват, възникнало е „нещо от нищото”. И веднага възниква въпросът, до къде ни води този замисъл и кой го е замислил? И ето какво казва Кабала – „Краят на действието е заложен в изначалния замисъл”. Какво означава това? Това означава, че Вселената и всичко в нея съществуват определено време с начало и край. И ако приемем, че началото е Големият взрив, то къде е краят и има ли такъв? Тук, разбира се, става въпрос не само за неживата, растителна и животинска природа. Основно става въпрос за човека, за всеки един от нас. Разбира се, ние като разумни същества веднага ще си зададем въпроса, ако има край на Вселената, какво ще се случи с човечеството? И то ли ще изчезне? Не, разбира се! Ако обаче използваме приказката като изразно средство, можем да продължим така….”и се изкачвал юнакът по високата планина, за да търси своя късмет и щастие и с всяка стъпка виждал под себе си все по-различна и все по-красива реалност…”. А истинското разбиране и осъзнаване на човека за замисъла на съществуването е издигането му на следващото ниво на развитие. За това целият исторически процес на развитието на човечеството – от възникването му, до наши дни и по-нататък, е да достигне до крайния замисъл на Природата и смисъла на неговото съществуване.
И ето, стигаме до въпроса за моето аз, моя егоизъм и връзката с Големия взрив. Тук не става въпрос за езотеричните и философски тълкувания на „Аза”. Става въпрос за това, къде се намирам аз в целия замисъл на всичко съществуващо и как да разбера какъв е смисълът на моето съществуване. Какъв е смисълът на всичко и какво е моето участие в целия Вселенски процес? Щом цялата Вселена е продукт на частица духовна енергия, значи и аз -човекът, съм частица от тази енергия – мисъл. Но аз не усещам, че съм частица от някаква си мисъл или духовна същност. Усещам само моето тяло, околната среда и моите желания. Вътре в себе си обаче чувствам, че вероятно има нещо повече от материалното ми съществуване, но само толкова. А как да направя така, че това усещане да се засили, за да мога с разума си или с чувствата си да възприема това състояние?
Ето какво обяснява науката Кабала. Всеки един от нас притежава частица от висшата Природа, чиито свойства са любов и отдаване, такава, каквато е цялата Природа. Но с 5-те си сетивни органа ние не сме в състояния да я усетим. Защо? Защото с тези сетива възприемаме само материалния свят и нищо друго.
И ето, тук вече можем да говорим за моя егоизъм и егоизма на всеки. Не защото това е лошо, а защото така ни е създала Природата. Може някой и да се обиди от това, че го причислявам към егоистите, но лично аз се чувствам добре в моя си егоизъм – каквото и да представлява той. Сигурен съм, че повечето хора ще повдигнат рамене и така ще отговорят. Проблемът е, че повечето от нас не знаят какво е да излезеш от своята егоистична природа, а и много-много не се интересуват от това. Защо? Защото нашият материален свят е егоистичен и всички ние – съсредоточени в материалното си съществуване, не усещаме истинската същност на Природата. А тя е противоположна на нашето его. Науката Кабала ни разкрива, че тя е любов и отдаване. Ние не усещаме, че Природата си има закони и чрез тях ни води в определена посока. И тази посока е заложена в този изначален замисъл.
И ето – тук стигаме до извода, че цялата история на човечеството е история на нашия егоизъм. Какво следва? Науката Кабала, която разкрива законите на Природата, ни показва пътя за следващото ниво на развитие. Тук приказката продължава и тя ни разказва как това трябва да се случи. Как тази частица духовност, намираща се във всеки един от нас, да започне да усеща това следващо ниво на развитие.
И тогава аз, променяйки своя егоизъм и разкривайки замисъла на Природата преди Големия взрив, ще почувствам, че човечеството стои на прага на друго, по-високо ниво на развитие.
За да разберем какво казва още Кабала в книгите си за егоизма ни, за настоящето ни, за бъдещето, за смисъла на съществуването ни, може да посетите сайта http://www.kabbalah.info/bg/ или да се включите в курсовете за обучение, които се организират от Международната академия по Кабала в България. Такъв се организира и в гр. Добрич.
Георги ГРАДИНАРОВ

loading...