Медицинска апаратура и оборудване за лекарските кабинети осигури Община Добричка

0
591

Поредна среща с общопрактикуващите лекари в населените места на територията на община Добричка инициира днес кметът Соня Георгиева. Обсъдени бяха ремонтните дейности в лекарските кабинети, много от които вече са приключили, както и доставката на оборудване и медицинска апаратура, които бяха заявени от представителите на лекарските практики.

Повече от 71 000лв. са вложени за ремонт на осигурените от Общината помещения за здравно обслужване.

39 000 лв. са предоставени през 2022 г. за финансирането на оборудване в лекарските кабинети и медицинска апаратура. Закупени саклиматици, хладилници, медицински кушетки, електрически бойлери, преносими компютри, принтери, защитни предпазни средства, дезинфектанти.

Днес медиците получихаултразвукови апарати и ЕКГапарати.