МАЩАБНА ПОДМЯНА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

0
701

 

Четири улици в Генерал Тошево са с изцяло подменено осветление. Това са входно-изходните артерии – ул. „Димитър Благоев“, ул. „Опълченска“, ул. „Янтра“ и ул. „Васил Априлов“. За целта бяха монтирани нови 53 стоманено тръбни стълбове с енергоспестяващо LED осветление. Всички метални части и стълбове бяха заземени и занулени, в съответствие с техническите изисквания при подобен род високорискови дейности.
Очакванията са потреблението на електроенергия да намалее с между 25% и 40 %. Разчетите показват, че по този начин инвестицията ще се възвърне за няколко години.

Мащабната подмяната на осветителните тела е част от Капиталовата програма на община Генерал Тошево за 2019 година. Общата стойност на извършените дейности е 59 500 лв., с включен ДДС.
Общинска администрация предвижда поетапно да бъде сменено и осветлението в населените места, с цел предоставяне на по-качествена услуга в синхрон с оптимизиране разходите за електроенергия.