13 май, 09.30 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. Куклен спектакъл „Момче и вятър“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“.

13 май, 10.30 ч., Художествена галерия – Добрич. Работилница за въображение, по проект „Големите майстори и малките художници“. Рисуване на стена. Организатори: Художествена галерия – Добрич, СУ „Св. Климент Охридски“.

13 май, 11.00 ч., Младежки център, фоайе. Национална кампания за правата на младите хора с интелектуални затруднения: Поход на мечтите – 2. Организатор: Младежки съвет към Фондация „Лумос“, България.

13 май, 17.00 ч., Концертна зала „Добрич“. Концерт за изпращане на абитуриенти на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“. Организатор: ПМГ „Иван Вазов“.

13 май, 16.30 ч., Художествена галерия – Добрич. Откриване изложба на ученици от Езикова гимназия „Гео Милев“ и отчитане на езиков конкурс.

17.00 ч., Концерт на Езикова гимназия „Гео Милев“. Организатори: Художествена галерия – Добрич, ЕГ „Гео Милев“.

13 май, Младежки център – Добрич, Ботаническа градина – Балчик. ХХVIIІ  Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“ – Добрич 2019. Изложби с творби от Четиринадесето  издание на Национален  конкурс за дигитална графика и живопис „Моята България“. Организатори: Община град Добрич, Младежки център – Добрич. НДТ