Регионалният представител на комисията за защита от дискриминация ще има изнесени приемни в област Добрич. В Балчик приемният ден с граждани е 13 март от 10.00  до 12.00 ч. в администрацията; в община Шабла – на 15-и; приемните в Крушари и Тервел съответно са на 19 и 22 март.

Комисията за защита от дискриминация е специализиран  орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани в България.

Различията между хората, основани на пол,  раса,  етнос,  религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак,  не могат и не бива да стават причина за неравенство,  привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност, съобщи кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.

Регионалният представител на Комисията консултира граждани, които са били обект на дискриминационни действия в работата, на улицата, в училище, в общината, в здравното заведение, в магазина, тези които се чувстват с нарушени права заради недостъпна архитектурна среда или редица други практики на дискриминация, и им оказва методическа помощ при подаване на жалби, сигнали, ако това  е необходимо. Регионалният представител в Добричко е г-жа Ширин Касаб.

Коментирай