В навечерието на най-българския празник – този на писмеността, образоването, науката и културата, както и в навечерието на неговото пенсиониране, искаме да ви разкажем за един човек, посветил целия си живот на образованието в Добруджа – директорът на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ Тошко КЕРАНОВ   

Общ трудов стаж – 44 години и 11 дни, от които нито ден извън сферата на образованието в Добруджа. Така в едно изречение може да се обобщи трудовата биография на директора на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ в Добрич Тошко Керанов. Той е роден през 1957 година в село Карапелит, там завършва основното си образование, учи в ТМСС в Добрич, следват отбиване на военна служба и професионалният избор – Полувисш институт за подготовка на учители 4 – 8 клас в Силистра, със специалности Български език, Руски език и Физическо възпитание. И през 1982 г.,  по разпределение, заедно със своята съпруга, се озовава в село Зърнево, за да учи децата от тамошното училище „Христо Ботев“. Там през годините първо е възпитател, после заместник-директор, после директор. Докато работи в село Зърнево, Тошко Керанов вече знае, че именно образованието е не само негов първи избор за професионално развитие, но и негов житейски път. И записва задочно специалността Българска филология във ВТУ. Впоследствие специализира в същия университет Нова българска литература и получава II клас квалификация.

 

През лятото на 1995 г. се явява на конкурс за директор на ОУ „Бачо Киро“ в Добрич, който печели. И успешно управлява училището 17 години, до момента, когато демографската криза предизвиква неговото закриване. След това става  зам.-директор в ОУ „Христо Смирненски“, впоследствие директор на Ученическо общежитие в Добрич, докато управленският му опит и доказаният му професионализъм водят до назначаването му през 2013 год. за Временно изпълняващ длъжността Директор на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“. През ноември същата година е обявен конкурсът за директор на училището, който Тошко Керанов печели и е назначен на постоянна длъжност директор. И така вече 9 години.

9 успешни за училището години, в които могат да бъдат изброени много успехи, както в учебния процес, така и в развитието на материално-техническата база на училището. И макар да звучи скучно и малко като статистика, не можем да не споменем поне някои от тези „изковавани“ ден след ден успехи: повишени резултати от учебно-възпитателната работа, видно от отчетите пред Педагогическия съвет в края на всяка учебна година; повишена научно- методическата подготовка на учителите, които участват в различни форми на обучения; организирани обучения на цялата колегия по национални образователни програми, финансирани от МОН; даден шанс на млади кадри, което – според Тошко Керанов е особено важно, защото, както той самият казва „младите кадри са бъдещето на нашата колегия“…; изпълнени социални ангажименти към колектива, като изплащане на СБКО, облекло, диференцирано заплащане. От това не съм ги лишавал никога. Не можем да не споменем и многото ремонтни дейности,  финансирани от бюджета на училището, без дофинансиране от Общината: изграждане на модерна Wi – Fi система в училище; изграждане на съвременен компютърен кабинет с необходимото оборудване; изградени две игрални зали от спечелена Национална програма; изцяло освежена и пребоядисана сграда на училището, както и пребоядисани коридори, класни стаи, физкултурен салон; ремонтиран течащ покрив; изградена частично нова ограда и изцяло отремонтирана старата; монтирани защитни пана на физкултурната площадка и модерна настилка на физкултурния салон; подобрен интериор в цялото училище; нови чинове и цялостно обновяване на класни стаи; изцяло обновена противопожарна система… Посадени нови дръвчета, създадена цветна градина и изрядно поддържани тревни площи пък радват ученици и родители в двора на училището…

„Независимо от скромния ни годишен бюджет, поради липса на голям брой ученици, всички тези дейности извършихме от икономии и средства, повтарям, само от нашия бюджет, без нито лев дофинансиране – казва с гордост Тошко Керанов – и допълва – през годините съм се опитвал да осигуря финансова стабилност на училището, като съм стимулирал целия колектив с, макар и скромни, допълнителни финансови средства по различни поводи – Първи учебен ден, Патронен празник на училището, 24 май, края на календарната година…“

На въпрос как в това трудно време успяват да отчитат успехи, Тошко Керонов казва: „При нас успехите се постигат много трудно. Причините са обясними – работим с деца от етническите малцинства.  Но учителите, с които имам честта да работя,  са с възрожденски дух и всеотдайни в своята работа. Така постигаме резултатите. И още – постигаме ги с работа, ежедневна, тиха, почти незабележима… И с истинско себеотдаване на целия колектив в името на образованието и възпитанието на децата…“

… И така – с много тиха работа и истинско себеотдаване Тошко Керанов върви 44 години и 11 дни по пътя на образоването на добруджанските деца. И оставя следа със стореното. Създава традиция. И предизвиква уважение.

Съжаляваме, че хартията не възпроизвежда звук. И трудно пресъздава емоция. Но авторът на този материал беше искрено развълнуван от разговорите с колеги на Тошко Керанов, към които се обърна с един единствен въпрос – какъв човек и ръководител е вашият директор? Дай боже всеки в края на професионалната си кариера да чуе подобни думи за себе си. Всъщност, хората просто не намираха достатъчно силни думи, за да засвидетелстват уважението си. А това е най-голямото признание за един достоен професионален път!

***

Познавам г-н Керанов. За мен и моят екип е удоволствие да се работи с него, защото е колегиален и диалогичен. Известен е сред образователните среди като всеотдаен директор, който познава проблемите на своето училище и предлага разумни решения. Общувал съм с родители на деца от ОУ „Вапцаров“, които споделят, че в лицето на г-н Керанов намират почтен и далновиден директор и педагог, който не отказва срещи, а напротив държи да има обратна връзка с родителите. Като кмет на Добрич съм се срещал многократно с г-н Керанов и сме обсъждали не само образователната ни система, а и как Община Добрич работи за утвърждаване на образователните традиции.

Пожелавам на г-н Керанов здраве, успехи и съзидание! Нека дните му бъдат съпътствани с много радост, споделеност с близките му хора и щастие! В негово лице откриваме радетел в името и за добруването на Добрич.

Йордан ЙОРДАНОВ – кмет на град Добрич   

***

Българското училище е символ на националната ни идентичност,  а традициите на училищното образование са  особено важни и дават своя принос за развитието и съхранението на най-светлите бъднини – образование, наука, духовност.

Името на господин Тошко Керанов,  директор на  основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – град Добрич, се свързва именно с тези традиции в сферата на училищното образование в нашия град.

Години наред с усърдие и вяра той гради и развива този храм на знанието. Всяка година означава история, мъдрост, традиция. Благородно дело е да ръководиш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш жизненост и вяра и с много любов да го предадеш на следващите поколения.

 Светлана ВАСИЛЕВА – началник РУО

***

Благодаря на господин Керанов, че ми даде възможност да изявя своите качества в  сфера, различна от досегашните ми задължения като учител. Той повярва в мен и ме назначи на ръководна длъжност, а именно заместник-директор. Черпейки от неговия опит, аз научих много неща за управлението на едно училище. Взаимната работа с него ме обогати. Той е човек, който винаги е проявявал разбиране и в личен, и в професионален план.

Ани ВЕЛИКОВА – зам.-директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров“

***

Г-н Керанов е строг, справедлив и етичен в работата си с ученици, учители, родители и непедагогическия персонал. Взема превантивни мерки за избягване на конфликти и намира правилното решение на всеки проблем. Търси и намира начини за повишаване квалификацията на учителите и знанията на учениците. Готов да помогне на всеки, потърсил неговата помощ.

Илия МАНОВ – учител по български език и литература – ОУ „Н.Й.Вапцаров“

***

За мен е много точен и коректен човек – много е мил с целия колектив, сплотява ни, никога и за нищо на света не дели хората и много дава от себе си за училището и за персонала си. Невероятен шеф е, прекрасен човек…

Елис АХМЕДОВА – възпитател ОУ „Н. Й. Вапцаров“

***

Той беше първият човек, който ми подаде ръка, благодарение на него се развивам професионално, дава ми увереност, страхотен човек и страхотен работодател. Просто нямам думи – разкошен човек.

Сълзина АНДОНОВА – начален учител ОУ „Н. Й. Вапцаров“

***

Един много добър ръководител, имам 42 години стаж, такъв човек като него не съм срещала, изключително добър спрямо подчинените си, държи се с хората като равен, не е надменен, приема своите служители и учители като негови равни. В работата си е строг, изисква да се работи добре, изключително добър е и като професионалист… За мен е един изключителен човек!

Мария  ДОБРЕВА – хигиенист ОУ „Н. Й. Вапцаров“