С изпълнителния директор на Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич д-р Светозар Байчев се срещна вчера кметът на Община Добричка Соня Георгиева. На първата опознавателна среща бяха дискутирани параметрите на взаимодействие между общинската администрация и болничното заведение. Декларирано бе желание за оптимизиране на диалога. Много от живеещите в 68-те села на територията на общината са сред пациентите на МБАЛ-Добрич.

 

loading...